Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε το υπ’ αρ. 215299/ΓΔ4/14-12-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ με το οποίο γνωστοποιεί την υπ’ αρ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018 Υπουργικό Απόφαση σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.ΣΥ.).

You May Also Like