Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων σε ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ

Διαβάστε τις κάτωθι αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό της σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Λευκάδας και στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιονίων Νήσων:

  1. την υπ’ αρ. 7997/17-12-2018 απόφαση για τους αιρετούς εκπροσώπους του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.
  2. την υπ’ αρ. 7993/17-12-2018 απόφαση για τους αιρετούς εκπροσώπους του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων.

You May Also Like