Η τσάντα στο σχολείο

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.7/16592/Δ1/04-02-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με το οποίο γνωστοποιείται η δημοσίευση της υπ’ αρ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υ.Α. στα ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β΄/21-01-2019 (διόρθωση σφάλματος) σχετικά με την παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα.

You May Also Like