Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ. Α΄/17-02-2021), όπως αναφέρεται στο υπ’ αρ. 4696/Ε3/14-01-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την αίτηση παραίτησή τους από Τρίτη 01-2-2022 έως και Παρασκευή 11-2-2022 (αποκλειστική προσθεσμία).

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της μετάδοσης του κωρονοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση παραίτησης ή ανάκλησης αυτής μέσω της υπεύθυνης δήλωσης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με το υπ’ αρ. 41410/Ε3/30-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

Διαβάστε τα σχετικά:

  1. Ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
  2. Αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης
  3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

You May Also Like