Ανάθεση Υπερωριακής Απασχόλησης σε εκπαιδευτικό του Δ. Σχ. Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2541/21-09-2018 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70 του Δ. Σχ. Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 23/21-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like