Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με απόσπαση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ86, που ανήκουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με απόσπαση έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 (31-08-2019), να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας έως και 13 Φεβρουαρίου 2019. 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις για την κρίση και επιλογή μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 366/08-02-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (Β΄/5919/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση καθώς και το Ν. 4547/2018 . Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση και την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.

You May Also Like