Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Διαβάστε το υπ’ αρ. 38287/Ε3/12-03-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με το δικαίωμα αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, που είναι μητέρες, στη χορήγηση άδειας άσκησης ανατροφής τέκνου διάρκειας έως τριών (03) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών σύμφωνα με το ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄/4-3-2019).

You May Also Like