Τοποθέτηση αναπληρωτών Α φάσης

Διαβάστε τις ακόλουθες αποφάσεις του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με τις οποίες τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που παρουσιάστηκαν στην Υπηρεσία μας στις 06 και 09/09/2019 καθώς και πίνακα με την σειρά κατάταξής τους:

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60 Γενικής Παιδείας
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91 Γενικής Παιδείας
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ71 ή 70.50 Ειδικής Αγωγής (Τμ. Ένταξης και Ειδικά Σχολεία)
  4. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ71 ή 70.50 Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη)
  5. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 (Τμήμα ΖΕΠ)

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που μαζί με τη δήλωσή τους για τοποθέτηση ελήφθησαν υπόψη για τις τοποθετήσεις.

You May Also Like