Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Υ.Α. σχετικά με την τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με θητεία ως 31 Ιουλίου 2022.

You May Also Like