Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας καλωσορίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλήφθηκαν για να τοποθετηθούν σε σχολεία αρμοδιότητάς μας και εύχεται μια υγιή και δημιουργική σχολική χρονιά. Πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 108390/Ε1/21-08-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι αναπληρωτές δεν θα προσέλθουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας αλλά θα τοποθετηθούν σε σχολεία και θα παρουσιαστούν κατευθείαν εκεί. Με τη συγκρότηση του νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα γίνουν πρώτα οι εσωτερικές υπηρεσιακές μεταβολές των μονίμων εκπαιδευτικών (τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ) και στη συνέχεια με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, το ΠΥΣΠΕ θα κοινοποιήσει τα κενά για τους αναπληρωτές και τις ημερομηνίες στις οποίες θα κληθούν να κάνουν δήλωση τοποθέτησης. Θα παρακαλούσαμε όλοι οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας για να ενημερώνονται για την τοποθέτησή τους σε σχολεία και για τον τρόπο με τον οποίο θα καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους. Συστήνουμε να επισπευσθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων από παθολόγο ιατρό και ψυχίατρο, καθώς αυτές πρέπει να προηγούνται της ανάληψης υπηρεσίας και χωρίς αυτές δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία του πρώτου μήνα.

You May Also Like