Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. Φ52/60314/Δ1/16-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

You May Also Like