Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ΠΥΣΠΕ Λευκάδας για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Κοινοποιούμε

  1. την πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, που υπέβαλαν αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί ή μεταταχθεί στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης,
  2. τον πίνακα μορίων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών,  
  3. τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων των σχολικών μονάδων και
  4. τη σχετική δήλωση προτιμήσεων.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής δηλώσεων από 28/03/2022 έως και 06/04/2022.

You May Also Like