Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΤΕ16 προς υποβολή αίτησης μετάθεσης βάσει του Ν. 4589/2019

Με την υπ’ αρ. 61762/Ε2/17-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ79.01 και ΤΕ16, εφόσον το επιθυμούν να προσέλθουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά και να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθ. 44 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13/29-01-2019).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 02 Μαΐου 2019.

You May Also Like