Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1192/08-05-2019 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 08/08-05-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα που ανακοινώθηκε από 08/05/2019 έως και 13/05/2019 και ώρα 15:00.

You May Also Like