Οριστικοί πίνακες δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12/18-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας, αναρτούμε τον οριστικό πίνακα δεκτών υποψήφιων υποδιευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων.

You May Also Like