Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό

Διαβάστε την υπ’ αρ. 73289/Η2/10-05-2019 πρόσκληση ΥΠΠΕΘ με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 για το Νότιο Ημισφαίριο, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr από 10/05/2019 έως και 20/05/2019 και ώρα 15:00.

You May Also Like