Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1718/06-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like