Πλήρωση θέσεων μελών Κ.Ε.Α. της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3378/23-05-2019 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων σχετικά με την πλήρωση των θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση οι υποψήφιοι, από Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 έως την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

You May Also Like