Ανακοίνωση ενόψει Α φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας καλωσορίζει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλήφθηκαν κατά την Α Φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 στα σχολεία τοποθέτησής τους. Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται θα κληθούν να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη Δευτέρα 30/8.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

You May Also Like