Πρόσκληση για επιλογή Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.1.2/6048/29-05-2019 πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

You May Also Like