Πρόσκληση εκπ/κών κλ. ΠΕ11 για κάλυψη οργανικών κενών 2019-2020

Σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4589/2019 και την υπ’ αρ. 82732/Ε2/24-05-2019 Υ.Α. μετατέθηκαν εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΤΕ16 επιπλέον από τις ετήσιες καθορισμένες μεταθέσεις. Ως εκ τούτου, στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Λευκάδας δημιουργήθηκαν κενές οργανικές θέσεις στον κλ. ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής.

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 1907/17-07-2019 πρόσκληση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/17-07-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, με την οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ11 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ) ή βελτίωση θέσης (όσοι έχουν ήδη οργανική θέση), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την μοριοδότησή τους.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι από Πέμπτη 18-07-2019 έως και Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15:00.

You May Also Like