Λειτουργικά κενά ενόψει αποσπάσεων

Διαβάστε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά που δήλωσε η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας ενόψει των αποσπάσεων ο οποίος συντάχτηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 15/29-07-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like