Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα μεταθέσεων εκπ/κών κλ. ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1926/23-07-2019 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, που βρίσκονται στον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 14/23-7-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων στον πίνακα που ανακοινώθηκε από 23/07/2019 έως και 29/07/2019 και ώρα 10:00.

You May Also Like