Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός Β Φάση

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1717/06-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση και απόσπαση εντός εκπαιδευτικών σχολείων αρμοδιότητάς μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like