Πρόσκληση για απόσπαση σε Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου 2019-2020

Διαβάστε το υπ’ αρ. 127090/Η2/9-8-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι από 9-8-2019 έως 16-8-2019 και ώρα 14:00.

You May Also Like