Πρόσκληση για απόσπαση για διδασκαλία ελληνικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου Κρήτης 2019-2020

Διαβάστε την υπ’ αρ. 127055/Η2/9-8-2019 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 9-8-2019 έως 16-08-2019 και ώρα 14:00.

You May Also Like