Συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών κλ. ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2251/09-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, η οποία στηρίχτηκε στις υπ’ αρ. 20/06-09-2019 και 21/09-09-2019 Πράξεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like