Τοποθέτηση – Απόσπαση εντός εκπ/κού κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2147/05/-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση – απόσπαση εντός εκπ/κού κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 19/04-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like