Ορισμός Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1993/30-10-2023 Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στο 2ο Δ. Σχ. Λευκάδας, στο 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας και στο Δ. Σχ. Νυδριού, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 13/26-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις υποδιευθυντών θα προκηρυχτούν εκ νέου οι θέσεις αυτές.

You May Also Like