Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών οργανικά 6/θεσιων Δ. Σχ.

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2582/28-09-2019 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών των οργανικά 6/θεσιων Δ. Σχ. Λευκάδας που δεν έχουν υποδιευθυντή, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/30-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like