Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις παρακάτω αποφάσεις του αναπλ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση και τροποποίηση τοποθέτησης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/30-09-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

  1. Η υπ’ αρ. πρ. 2581/01-10-2019 απόφαση
  2. Η υπ’ αρ. πρ. 2580/01-10-2019 απόφαση
  3. Η υπ’ αρ. πρ. 2579/01-10-2019 απόφαση
  4. Η υπ’ αρ. πρ. 2587/01-10-2019 απόφαση

You May Also Like