Τοποθέτηση Β υποδιευθυντή σε 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2828/15-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 01/15-10-2019 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση Β υποδιευθυντή στο 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας

You May Also Like