Τοποθέτηση-μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 2999/31-10-2019 και 3000/31-10-2019 αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που αφορούν στην τοποθέτηση μόνιμης εκπαιδευτικού και στην μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28/31-10-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like