Αναγνώριση προϋπηρεσίας και Μ.Κ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2830/15-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 27/15-10-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με την αναγνώριση μισθολογικής προϋπηρεσίας και τη μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

You May Also Like