Αναπλήρωση προϊσταμένης νηπιαγωγείου Αγ. Πέτρου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3286/20-11-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση της προϊσταμένης του Ν/γείου Αγ. Πέτρου η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 30/19-11-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like