Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κού κλ. ΠΕ05

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3283/20-11-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κού κλ. ΠΕ05 η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 30/19-11-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like