Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπ/κού κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3421/27-11-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 31/25-11-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like