Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 182585/Ε1/21-11-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την ειδική πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης και καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών, που έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρ. 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), να δηλώσουν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για πρόσληψη αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ από 21 έως και 25 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.

You May Also Like