Διευκρινήσεις σχετικά με μεταθέσεις και τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών

Διαβάστε το υπ’ αρ. 25894/Ε2/21-02-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με διευκρινήσεις σχετικά με το ν. 4653/2020 που αντικατέστησε διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 με τις οποίες πραγματοποιείται η διαδικασία μετάθεσης και τοποθέτησης μόνιμων εκπαιδευτικών

You May Also Like