Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 432/05-02-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/05-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like