Αποσπάσεις στο εξωτερικό

Διαβάστε την υπ’ αρ. 27346/Η2/25-2-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ προς τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25-02-2020 μέχρι 3-3-2020 και ώρα 14:00. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να καταθέσει αίτηση απόσπασης σε σχολεία του εξωτερικού, οφείλει στην αίτησή του να επισυνάψει ως απαραίτητο δικαιολογητικό το Φύλλο Μητρώου, το οποί συμπληρώνεται από την Υπηρεσία μας. Γι’ αυτό πρέπει να αιτηθεί τη χορήγηση του Φύλλου Μητρώου τουλάχιστον μία μέρα πριν με γραπτή αίτηση στην Υπηρεσία μας.

You May Also Like