Κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 28179/Η2/26-2-2020 προκήρυξη του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την κάλυψη θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μόνο διαδικτυακά στη διεύθυνση https://dipode-aitisi.sch.gr ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr από 27-02-2020 έως και 12-03-2020 και ώρα 14.00.

You May Also Like