Τοποθετήσεις αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις υπ’ αρ. πρωτ. 744/04-03-2020 και 746/05-03-2020 Αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τις τοποθετήσεις αναπληρωτριών εκπαιδευτικών σε σχολεία αρμοδιότητάς μας.

You May Also Like