Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Μεταθέσεις – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με τις υπαριθμ. 7/01-06-2012 και 8/08-06-2012 Πράξεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για διόρθωση λαθών  ή παραλείψεων: 8 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου

Δείτε το σχετικό πίνακα: πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων

You May Also Like