Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού

Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) σχετικά με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, ματαίωση παρελάσεων κ.ά.) αλλά και την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναλύει την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων.

You May Also Like