Υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών Δ. Σχ. Μεγανησίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 504/10-02-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη χορήγηση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70 του Δ. Σχ. Μεγανησίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 02/05-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like