Πρόσκληση για ορισμό Συντονιστών Εκπ/σης Προσφύγων για Στερεά Ελλάδα

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 34800/Ε2/9-3-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ στην οποία καλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020, από 10-03-2020 έως και 12-03-2020 και ώρα 15:00.

You May Also Like