Οδηγίες για χρήση πλατφόρμας η-τάξη (eclass) του ΠΣΔ

Στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρακάτω υπάρχουν υπερσυνδέσεις (links) που έχουν αντληθεί από το διαδίκτυο στις οποίες παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες – οδηγίες (e-tutorials) σε μορφή βίντεο για τη χρήση της πλατφόρμας η-τάξη (eclass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

  1. Πώς να δημιουργήσω ένα μάθημα: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=53mfveB6-YQ&app=desktop
  2. Πώς να δημιουργήσω και να διαχειριστώ ένα έγγραφο: https://www.youtube.com/watch?v=xfo_SaKgVn0
  3. Πώς να προσθέσω πολυμέσα: https://www.youtube.com/watch?v=ZVJI8r-NHPM
  4. Πώς να δημιουργήσω θεματικές ενότητες: https://www.youtube.com/watch?v=Tj2ksfkQLv4
  5. Πώς να αλλάξω τις ρυθμίσεις του μαθήματος: https://www.youtube.com/watch?v=V7mRoThNg1c

Επίσης, ολοκληρωμένα βίντεο για τη δημιουργία και χρήση μαθημάτων στην πλατφόρμα η-τάξη (eclass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι και τα ακόλουθα:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4
  2. https://www.youtube.com/watch?v=1Env7Auhyvs

Τέλος, υπάρχουν και ενδεικτικά βίντεο που αφορούν στους μαθητές σχετικά με :

  1. την εγγραφή τους σε κάποιο μάθημα: https://www.youtube.com/watch?v=ejRzKIqV6NI
  2. την ανάθεση εργασιών από τον εκπαιδευτικό, την απάντηση των μαθητών και την διόρθωση/βαθμολόγηση/ανατροφοδότηση των εργασιών από τον εκπαιδευτικό: https://www.youtube.com/watch?v=lGvvbEqrwBs

You May Also Like