Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας

Α΄ φάση μεταθέσεων – τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. Λευκάδας σύμφωνα με την υπαριθμ. 7/01-06-2012 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας. Δείτε σχετ:

μεταθέσεις

πίνακας μεταθέσεων

 

You May Also Like