Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60.50

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1967/31-08-2020 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60.50, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 16/31-08-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like